Da mihi factum dabo tibi ius

Daj mi fakty, a dam Tobie prawo

O Kancelarii

Kancelaria prawna została założona w Łodzi w 1998 r. pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Marek Drabarczyk. Kancelaria prawna działa w Łodzi oraz w Warszawie. Jej założyciel, radca prawny Marek Drabarczyk zawód wykonuje nieprzerwanie od 1994 r.

 

Kancelaria prawna zorientowana jest na świadczenie usług dla firm i Klientów indywidualnych w Łodzi i okolicach oraz Warszawie. Bogate, ponad 20-to letnie doświadczenie pozwala na zapewnienie naszym Klientom pomocy prawnej wysokiej jakości. Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i dbałością o najmniejsze nawet szczegóły. Konsekwentnie, z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod dążymy do realizacji założonych celów. W relacjach z Klientami dbamy o otwartość, transparentność, jesteśmy dyskretni i potrafimy wnikliwie słuchać.

 

Założyciel kancelarii prawnej radca prawny Marek Drabarczyk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium podyplomowe z zakresu prawa obrotu towarowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w instytucjach finansowych (banki, firmy leasingowe), świadcząc stałą obsługę prawną korporacjom, przedsiębiorcom oraz prowadząc sprawy indywidualnych osób.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator Danych Osobowych: Marek Drabarczyk - Kancelaria Radcy Prawnego, (95-020) Andrespol, Stróża, ul. Dębowa 5.

 

 

Informujemy Klientów oraz wszystkie osoby kontaktujące się z Kancelarią za pośrednictwem strony www, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, że Dane Osobowe dostarczone przez Klienta lub jego pracowników i przedstawicieli będą przetwarzane przez Kancelarię jako Administratora Danych Osobowych na potrzeby i w związku z:

 1. świadczeniem Usług lub analizą potencjalnej możliwości świadczenia usług,
 2. zapewnieniem zgodności z właściwymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub dotyczącymi wykonywania zawodu;
 3. realizacją żądań i komunikacji ze strony właściwych organów administracji publicznej w ramach obowiązujących przepisów;
 4. obsługą administracyjną i księgową zawartej umowy, zapewnieniem zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizą ryzyka, zarządzaniem stosunkami z klientami;
 5. korzystaniem z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej

 

Dane osobowe mogą dotyczyć przedstawicieli, pracowników, dostawców i współpracowników Klienta, w tym osób wskazanych do kontaktu a także obejmować Dane Osobowe zawarte w informacjach pozyskanych przez Kancelarię w celu świadczenia usług.

 

W przypadku świadczenia usług przez Kancelarię główną podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to nie obejmuje sytuacji, w których Kancelaria uprawniona jest do przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy lub innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (sprawozdawczość, obowiązki publicznoprawne itp.) lub na innej podstawie, niż zgoda Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne; tam gdzie podstawą do przetwarzania danych są obowiązujące przepisy lub realizacja uzasadnionych interesów Kancelarii, odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub kontynuowanie realizacji umowy. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) o ile przetwarzanie danych narusza jego prawa.

Dane osobowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od wygaśnięcia stosunku umownego, z zastrzeżeniem wymagań odpowiednich regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy lub innych właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe mogą zostać przekazane za Państwa zgodą współpracującym z Administratorem Danych Osobowych radcom prawnym lub adwokatom wskazanym na stronie www, w celu świadczenia części lub całości uzgodnionych usług.

 

 

Zapraszamy do współpracy.

Dla firm

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz firm zarówno w formie kompleksowej i stałej pomocy prawnej jak również doraźnych usług w zleconym przez klienta zakresie.

 

Usługi obejmują porady prawne, zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi, polubownymi oraz Sądem Najwyższym a także organami administracji publicznej.

 

Ponadto przygotowywanie opinii prawnych lub projektów rozwiązań określonych zagadnień, w zależności od potrzeb klienta, w tym przygotowywanie audytów prawnych nieruchomości.

 

Oferta dotyczy usług z zakresu:

 

 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa pracy,
 • prawa gospodarczego, w szczególności zagadnień z zakresu prawa bankowego oraz leasingu
   

Dla osób indywidualnych

Porady prawne oraz reprezentowanie klientów przed sądami, w szczególności w następujących dziedzinach:

 

 • odszkodowania i zadośćuczynienie za krzywdę (np. wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, odszkodowania od zakładów ubezpieczeniowych)
 • dochodzenie wykonania umów oraz odszkodowań z tytułu ich niewykonania lub nienależytego wykonania,
 • w sprawach pracowniczych i sporach konsumenckich,
 • sądowa windykacja należności pieniężnych oraz wydania rzeczy,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy dotyczące nieruchomości (ocena stanu prawnego przed zakupem, zniesienie współwłasności, ustanowienie lub zniesienie służebności, doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży, dzierżawy, najmu itp).

Zespół

Radca prawny Marek Drabarczyk - obsługa korporacyjna, prawo cywilne (w szczególności finansowanie w formie leasingu), prawo pracy, zakładanie spółek i inne

Aplikant radcowski Michał Drabarczyk - doradztwo finansowe, dochodzenie należności z tytułu spreadu bankowego (kredyty hipoteczne), pośrednictwo finansowe, optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem instrumentów rynku finansowego.

 

Prawnicy współpracujący:

 

radca prawny Anna Łyczkowska - prawo własności intelektualnej

radca prawny Urszula Frączak - prawo zamówień publicznych

radca prawny Dariusz Sobczyński - prawo podatkowe

adwokat Katarzyna Płoska - odszkodowania, windykacja należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Marek Drabarczyk

95-020 Andrespol, Stróża, ul. Dębowa 5

 

tel. kom: +48 660 668 780
e-mail: marek.drabarczyk@oirplodz.pl

kontakt osobisty pod adresem:
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)
 Łódź:

ul. Sienkiewicza 59

 

Warszawa,

ul. Grzybowska 87 piętro XIV